"Balti Tee 2011" võistkonna treeningvõistluse tulemused

30. oktoobril 2011.a.

"Balti Tee 2011" Eesti võistkonna ettevalmistussessiooni raames peeti 30. oktoobril Balti Teed imiteeriv treeningvõistlus, kus "päris" BT-le sõitvale võistkonnale pakkusid konkurentsi Narva linna võistkond, Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond, erinevatest koolidest õpilaste segavõistkond ning mõned aastad tagasi gümnaasiumi lõpetanute ehk "vilistlaste" võistkond.

Nelja ja poole tunni jooksul tuli igal võistkonnal ühiselt lahendada 20 ülesannet, iga ülesande lahenduse eest võis saada kuni 5 punkti.

Võistkondade koosseisud:
"Balti Tee 2011" Eesti võistkond: Jaan Toots (TRK, 11), Kaur Aare Saar (TIK, 11), Janno Veeorg (TRK, 11), Aleksandra Jartseva (TTRK, 11), Sandra Schumann (TRK, 11)
Võistkond "Narva": Aleksandr Kuzmin (Narva Pähklimäe G, 12), Aleksei Kuzmin (Narva Pähklimäe G, 12), Daniil Demišin (Narva HG, 10), Maksi Lavrov (Narva Pähklime G, 10)
Võistkond "HTG": Tuuli Lõhmus (HTG, 12), Kaspar Kesli (HTG, 12), Kaur Karus (HTG, 12), Eva-Lotta Käsper (HTG, 12), Ants-Oskar Mäesalu (HTG, 11)
Segavõistkond: Marti Lillemägi (Nõo RG, 12), Deiwin Sarjas (Nõo RG, 12), Tanel Kiis (CRJG, 12), Kristo Ment (Pärnu KG, 11), Sille Habakukk (CRJG, 11)
Vilistlaste võistkond: Heiki Niglas (Tln. 37. Keskkool, 2008), Oleg Petšonkin (TTRK, 2001), Rustam Novikov (Narva HG, 1999)

Algebra Geomeetria Arvuteooria Diskreetne mat.
Võistkond 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Summa
BT 2011 võistkond 5 5 1 1 0 4 1 0 0 0 5 0 1 3 - 5 4 5 5 - 45
Narva 3 4 - 3 0 4 - - - - 5 - - 0 - 4 - - 1 - 24
HTG 5 - - 1 0 1 - 2 - - 5 - 0 - - 4 - - 2 - 20
Segavõistkond 5 5 2 5 0 4 - - - - 5 - - 0 - 4 1 - 5 - 36
Vilistlased 3 4 5 0 1 4 5 5 5 0 5 5 5 0 - - 4 - 2 - 53


31. oktoober 2011
Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee