2005.a. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemuste kokkuvõte

7. klass    8. klass    9. klass    10. klass    11. klass    12. klass

Keskmised tulemused ülesannete kaupa õppekeelte lõikes, esitatud tabelitena
Klasside võitjate ja kõikide osavõtjate keskmised piirkondade kaupa
Osavõtjate arvud ja keskmised tulemused klasside ja piirkondade kaupa


Vasakpoolsed diagrammid esitavad vastava klassi eesti- ja venekeelsete tööde keskmisi tulemusi ülesannete kaupa, parempoolsed diagrammid vastava klassi paremustabeli esimese ja teise poole õpilaste keskmisi tulemusi ülesannete kaupa. Arvesse on võetud kõik vastava klassi tööd.

7. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: ristarvud (2x2 ruudustiku täitmine antud tingimusi rahuldavate numbritega)
Ül.2: poolringjoone ja kolmnurkade pindalade liitmine-lahutamine
Ül.3: müntide arv hoiukarbis - sobiv strateegia või põhjendus paarsuse abil


8. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: ristarvud (3x3 ruudustiku täitmine antud tingimusi rahuldavate numbritega)
Ül.2: geomeetria - ristküliku ja ringjoonte pindalade liitmine-lahutamine
Ül.3: basseini klappide avamine - sobiv strateegia või põhjendus paarsuse abil


9. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: Väikevenna ja Majasoku lihapallide kaalu võrdlemine
Ül.2: jäägi 7 esinemise uurimine erinevate arvudega jagamisel
Ül.3: geomeetriline tõestus - kaks ringjoont, nende puutujad ja raadiused
Ül.4: tõestusülesanne - 2005 arvu nulliks muutmine etteantud käikude abil


10. klass

Ül.1: reaalarvude leidmine, mille ruutjuur on arvust endast 1 võrra väiksem
Ül.2: etteantud võrduse abil avaldise lihtsustamine
Ül.3: koolimaja neoonreklaami ühe töötsükli hinna leidmine
Ül.4: arvude leidmine, mis numbrite kustutamisel jaguvad etteantud arvudega
Ül.5: geomeetriline tõestus - 4 punkti asuvad ühel ringjoonel
Ül.6: klassivendade-õdede vaheliste etteantud omadustega suhete uurimine


11. klass

Ül.1: sirge leidmine, mis läbib oma võrrandi kordajate kaudu etteantud punkte
Ül.2: trigonomeetriliste valemite kasutamine kolmnurga pindala leidmisel
Ül.3: tekstülesanne protsentidega - Juku hinnete arvude leidmine
Ül.4: tõestusülesanne - antud jaguvustingimusi rahuldav arv on täisruut
Ül.5: geomeetria - punktid ringjoonel, mis moodustavad trapetsi või ristküliku
Ül.6: šokolaaditahvli murdmise mäng - kes saab rohkem šokolaadi?


12. klass

Ül.1: aritmeetilise jada esimese liikme leidmine liikmetevahelistest seostest
Ül.2: funktsiooni tuletise graafiku ja x-telje lõikekohtade leidmine
Ül.3: tekstülesanne protsentidega - õpilaste arvu leidmine gümnaasiumis
Ül.4: tõestusülesanne - antud jaguvustingimusi rahuldav arv on täisruut
Ül.5: geomeetriline tõestus - sarnased kolmnurgad, nurgapoolitaja
Ül.6: kombinatoorika - turvalisema parooli jaoks vajalike sümbolite arvu leidmine


14. veebruaril 2005
Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee