2001.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemuste kokkuvõte

7. klass    8. klass    9. klass    10. klass    11. klass    12. klass

Klasside võitjate ja kõikide osavõtjate keskmised piirkondade kaupa
Osavõtjate arvud ja keskmised tulemused klasside ja piirkondade kaupa


7. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: tekstülesanne: isa jagab münte poegade vahel
Ül.2: joonisel viirutatud hulknurkse kujundi pindala leidmine
Ül.3: kahekohaliste algarvude leidmine, mille mõlemad numbrid on samuti algarvud

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 446 10.5 5.2 1.2 1.9 18.9 46%
Vene õppekeelega 160 10.0 5.5 1.4 1.8 18.6 45%
Kokku 606 10.3 5.3 1.3 1.9 18.8 46%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 80%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 80%


8. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: vähima naturaalarvu leidmine, mille faktoriaal jagub 2001-ga
Ül.2: tekstülesanne: arvutamine protsentidega
Ül.3: joonisel viirutatud hulknurkse kujundi pindala leidmine

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 366 9.5 0.3 2.0 1.0 13.0 32%
Vene õppekeelega 135 8.7 0.8 2.4 1.1 12.8 31%
Kokku 501 9.3 0.4 2.1 1.0 13.0 32%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 68%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 76%


9. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: tekstülesanne: arvud ja nende numbrite summad
Ül.2: kolmest ringjoonest moodustuva kujundi ümbermõõdu leidmine
Ül.3: täisarvude jaguvus 6 ja 18-ga
Ül.4: kombinatoorikaülesanne: õpilased ostavad raamatuid

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. 4. Summa %
Eesti õppekeelega 300 9.1 2.5 3.0 0.7 1.7 17.8 37%
Vene õppekeelega 139 9.2 3.0 3.3 1.1 1.7 18.4 38%
Kokku 439 9.1 2.7 3.1 0.8 1.7 18.0 37%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 69%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 71%


10. klass

Ül.1: leida juurvõrrandi parameetreid sisaldava avaldise max. väärtus, kui võrrandil on lahend
Ül.2: geomeetria ruudulisel paberil: tõestada, et nurgad on võrdsed
Ül.3: diofantilise võrrandi lahendamine
Ül.4: geomeetria: tõestada, et kujundite pindalad on võrdsed
Ül.5: kombinatoorikaülesanne: sõnad kahetähelises tähestikus

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 185 1.5 1.3 1.3 1.5 2.2 7.7 22%
Vene õppekeelega 105 1.4 2.5 2.1 2.3 2.4 10.7 31%
Kokku 290 1.4 1.8 1.6 1.7 2.3 8.8 25%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 54%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 66%


11. klass

Ül.1: tekstülesanne võrratusega: Kisanea valitsusliikmete palk
Ül.2: diofantilise võrrandi lahendamine avaldise teguriteks lahutamise abil
Ül.3: geomeetria lisakonstruktsiooniga: tõestada, et kolmnurk on täisnurkne
Ül.4: tõestada: mistahes 10 järjestikuse naturaalarvust üks on ülejäänutega tegurita
Ül.5: korrapärase (2n+1)-nurga tippudel max. pikkusega kinnise murdjoone konstrueerimine

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 166 2.0 1.6 1.5 1.1 2.0 8.2 24%
Vene õppekeelega 82 1.7 1.4 1.9 0.7 1.9 7.5 22%
Kokku 248 1.9 1.5 1.6 1.0 1.9 8.0 23%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 49%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 46%


12. klass

Ül.1: tõestada: a ja b on ühistegurita parajasti siis, kui ab ja a+b on ühistegurita
Ül.2: tõestada: arvude 1,2,...n ruutude vahelduvmärgilise summa absoluutväärtus on 1+2+...+n
Ül.3: tõestada, et teatavate lõikude keskpunktide ühendamisel saadav nelinurk on ruut
Ül.4: kolme muutujaga sümmeetriliste avaldiste teisendamine
Ül.5: kombinatoorikaülesanne: ruudu katmine doominokividega

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 112 1.6 2.1 2.4 2.5 2.3 10.8 31%
Vene õppekeelega 85 1.1 1.9 3.1 3.0 1.7 10.8 31%
Kokku 197 1.3 2.0 2.7 2.7 2.0 10.8 31%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 52%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 57%


24. veebruaril 2001
Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee