1999.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemuste kokkuvõte

7. klass    8. klass    9. klass    10. klass    11. klass    12. klass

Klasside võitjate ja kõikide osavõtjate keskmised piirkondade kaupa
Osavõtjate arvud ja keskmised tulemused klasside ja piirkondade kaupa


7. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: kalendrilehel nõutava omadusega 2x2 ruutude leidmine
Ül.2: koordinaattasandile joonestatud ringide ühisosa ümbermõõdu ja pindala leidmine
Ül.3: tekstülesanne: tegelaste vanuste leidmine nende kohta antud seoste järgi

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 551 9.4 1.5 1.3 1.6 13.8 34%
Vene õppekeelega 205 9.2 1.5 1.5 2.1 14.4 35%
Kokku 756 9.3 1.5 1.4 1.8 14.0 34%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 69%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 80%


8. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: protsentülesanne: kaht liiki jäneste kasvatamise tulususe võrdlemine
Ül.2: kahe ringjoonega seotud lõikudest moodustuva kolmnurga pindala leidmine
Ül.3: kahe kolmekohalise arvu leidmine, millest saab moodustada antud omadusega kuuekohalised arvud

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 473 10.7 2.8 1.6 0.3 15.4 37%
Vene õppekeelega 173 11.0 3.7 1.9 0.6 17.2 42%
Kokku 646 10.8 3.0 1.7 0.4 15.9 39%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 72%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 83%


9. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: loogikaülesanne: väite tuletamine kolmest antud eeldusest
Ül.2: lõigu pikkuse leidmine, kasutades kolmnurkade sarnasust
Ül.3: tõestusülesanne: kas antud numbritest koostatud arv võib olla täisruut?
Ül.4: kumera hulknurga diagonaalide arv; võrrandisüsteemi koostamine ja lahendamine

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. 4. Summa %
Eesti õppekeelega 401 8.1 5.2 0.6 0.4 1.5 15.8 33%
Vene õppekeelega 173 8.5 5.2 1.4 0.7 2.0 17.8 37%
Kokku 574 8.3 5.2 0.9 0.5 1.7 16.4 34%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 63%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 67%


10. klass

Ül.1: võrrandisüsteemi reaalarvuliste lahendite leidmine
Ül.2: täisarvude leidmine, mille summa mistahes algarvuga on algarv
Ül.3: antud omadusega täisnurkse kolmnurga teravnurkade suuruste leidmine
Ül.4: nõutava omadusega täisarvude paari olemasolu tõestamine (Dirichlet' printsiip)
Ül.5: algebralises summas märkide suvalisel valikul saadavate väärtuste hulga leidmine

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 247 3.3 1.9 1.1 1.6 1.7 9.5 27%
Vene õppekeelega 160 3.4 1.5 2.2 1.4 1.4 10.0 29%
Kokku 407 3.3 1.8 1.5 1.5 1.6 9.7 28%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 59%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 63%


11. klass

Ül.1: tekstülesanne: antud tingimuste süsteemi vastuolulisuse näitamine
Ül.2: jada 1999. liikme leidmine, kasutades selle perioodilisust
Ül.3: tõestusülesanne geomeetriast: diameetrile toetuv piirdenurk, võrdhaarsed kolmnurgad
Ül.4: arvu tegurite loendamine: mitmel juhul jagub arv 1999-n arvuga n?
Ül.5: kombinatoorikaülesanne: hulga etteantud omadustega alamhulkade arvu leidmine

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 225 5.9 4.3 2.3 1.7 2.7 16.8 48%
Vene õppekeelega 121 6.1 4.4 2.8 2.0 3.1 18.5 53%
Kokku 346 5.9 4.3 2.5 1.8 2.8 17.4 50%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 75%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 91%


12. klass

Ül.1: protsentülesanne: vähima arvu leidmine, millest etteantud osad on täisarvud
Ül.2: trigonomeetrilise avaldise teisendamine ja analüüsimine
Ül.3: tõestusülesanne geomeetriast: piirdenurgad, võrdhaarsed kolmnurgad
Ül.4: soovitud tulemusele viiva teisenduste jada leidmine või selle puudumise tõestamine
Ül.5: tõestusülesanne: nelja sirge paiknemine ruumis

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 171 2.7 2.5 2.4 2.0 3.3 13.0 37%
Vene õppekeelega 116 2.2 2.8 3.6 2.4 4.2 15.2 43%
Kokku 287 2.5 2.6 2.9 2.2 3.7 13.9 40%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 72%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 86%


25. veebruar 1999
Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee