1997.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemuste kokkuvõte

7. klass    8. klass    9. klass    10. klass    11. klass    12. klass

Klasside võitjate ja kõikide osavõtjate keskmised piirkondade kaupa
Osavõtjate arvud ja keskmised tulemused klasside ja piirkondade kaupa


7. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: lihtsa diofantilise võrrandi ühe lahendi leidmine
Ül.2: ringjoonte lõikumisel tekkinud kujundi pindala arvutamine
Ül.3: täisarvudest moodustatud avaldise maksimaalse väärtuse leidmine

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 552 12.4 2.8 0.9 2.2 18.3 45%
Vene õppekeelega 211 12.4 3.4 0.8 2.1 18.6 45%
Kokku 763 12.4 3.0 0.8 2.1 18.4 45%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 78%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 85%


8. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: arvu leidmine selle numbrite kohta antud seoste kaudu
Ül.2: etteantud tingimusi rahuldava rombi ja ruudu pindalade vahe leidmine
Ül.3: loogikaülesanne (teksapükste liigi määramine kolme tunnuse abil)

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 451 9.1 1.5 2.3 3.2 16.1 39%
Vene õppekeelega 201 9.3 1.3 2.5 3.6 16.7 41%
Kokku 652 9.2 1.4 2.4 3.3 16.3 40%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 78%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 80%


9. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: liikumisülesanne võrrandi koostamise ja lahendamisega
Ül.2: võrdhaarse täisnurkse kolmnurga pindala avaldamine siseringjoone raadiuse kaudu
Ül.3: tõestusülesanne (jäägiga jagamine, ruutude vahe, algarvud)
Ül.4: protsentülesanne (pirnide suhkrusisalduse muutumine kuivatamisel)

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv Test 1. 2. 3. 4. Summa %
Eesti õppekeelega 401 8.3 0.8 0.5 0.5 1.2 11.3 23%
Vene õppekeelega 167 9.0 0.7 1.2 0.7 1.4 12.9 27%
Kokku 568 8.5 0.7 0.7 0.6 1.3 11.7 24%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 60%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 60%


10. klass

Ül.1: tõestusülesanne ruutkolmliikme ja selle graafiku omaduste kohta
Ül.2: tõestusülesanne paralleelsete sirgete, rööpküliku ja kolmnurga pindala kohta
Ül.3: lahendi olemasolu kindlakstegemine diofantilisel võrrandil
Ül.4: loogikaülesanne (tõerääkija, valetaja ja auspoolik)
Ül.5: tõestusülesanne (kolmnurkade sarnasus ja seosed täisnurkses kolmnurgas)

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 261 1.5 2.8 1.3 5.1 0.6 11.2 32%
Vene õppekeelega 123 2.0 3.3 1.8 5.0 1.2 13.3 38%
Kokku 384 1.7 3.0 1.5 5.1 0.8 11.9 34%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 65%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 69%


11. klass

Ül.1: tõestusülesanne (seose leidmine kahe ruutvõrrandi diskriminantide vahel)
Ül.2: võrdkülgsesse kolmnurka paigutatud ringjoonte raadiuste suhte leidmine
Ül.3: tõestusülesanne (aritmeetilise jada liikmete suurimad ühistegurid)
Ül.4: loogikaülesanne (tõerääkijad ja valetajad)
Ül.5: kombinatoorne geomeetria (antud lõikude ühendamine murdjooneks)

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 190 1.5 4.8 0.9 5.1 0.4 12.4 36%
Vene õppekeelega 123 2.0 5.3 1.0 5.3 0.5 14.1 40%
Kokku 313 1.7 5.0 0.9 5.2 0.4 13.1 37%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 58%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 60%


12. klass

Ül.1: võrratuse tõestamine trigonomeetriliste seoste või funktsiooni uurimise abil
Ül.2: tõestusülesanne (täisnurga all lõikuvate ringjoone kõõlude pikkused)
Ül.3: logaritmi väärtuse irratsionaalsuse tõestamine
Ül.4: kombinatoorikaülesanne (tasandi punktide suvaline värvimine kahe värviga)
Ül.5: kolmnurkade pindaladest moodustuva geomeetrilise jada summa leidmine

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 153 1.2 1.8 1.7 1.1 4.0 9.8 28%
Vene õppekeelega 104 1.3 2.0 1.3 1.1 4.4 10.1 29%
Kokku 258 1.2 1.9 1.5 1.1 4.2 9.9 28%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 48%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 57%


4. märts 1997
Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee