1996.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemuste kokkuvõte

7. klass    8. klass    9. klass    10. klass    11. klass    12. klass

Klasside võitjate ja kõikide osavõtjate keskmised piirkondade kaupa
Osavõtjate arvud ja keskmised tulemused klasside ja piirkondade kaupa


7. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: tippude koordinaatidega antud kuusnurga pindala leidmine
Ül.2: tekstülesanne (basseini täitmine kolme kraani abil)
Ül.3: täisarvu üheaegne jaguvus 5, 7 ja 9-ga


OsavõtjateKeskmised tulemused

arvTest1.2.3.Summa%
Eesti õppekeelega4559.12.92.21.615.738%
Vene õppekeelega1907.32.22.12.213.834%
Kokku6458.62.72.21.815.237%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus:78%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir:80%


8. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: väljalõigatud nurgaga ruudu pindala leidmine
Ül.2: tekstülesanne (maiustuste segu hinna arvutamine)
Ül.3: tekstülesanne (kolme õpilase vanuste leidmine)


OsavõtjateKeskmised tulemused

arvTest1.2.3.Summa%
Eesti õppekeelega4498.33.62.31.215.337%
Vene õppekeelega1658.33.02.41.415.137%
Kokku6148.33.42.41.215.237%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus:73%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir:80%


9. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: protsentülesanne (hinna kahekordne alandamine)
Ül.2: muutuja väärtuse leidmine suhteid sisaldavast võrrandisüsteemist
Ül.3: ristküliku viirutatud osa pindala leidmine
Ül.4: tekstülesanne (Kaval-Ants ja arbuusimüüjad)


OsavõtjateKeskmised tulemused

arvTest1.2.3.4.Summa%
Eesti õppekeelega3899.01.60.63.82.917.837%
Vene õppekeelega1648.12.41.74.12.518.739%
Kokku5538.71.80.93.92.818.138%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus:73%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir:77%


10. klass

Ül.1: millistel parameetri väärtustel on ruutvõrrandi lahendid samamärgilised?
Ül.2: geomeetriaülesanne (kaks lõikuvat ringjoont)
Ül.3: millistel n väärtustel jagub arv 6n arvuga 6+n ?
Ül.4: millal on ruudukujulises mosaiigis üle poolte tükkide servades?
Ül.5: tekstülesanne (tõerääkijad, luiskajad ja auspoolikud)


OsavõtjateKeskmised tulemused

arv1.2.3.4.5.Summa%
Eesti õppekeelega2391.41.82.33.55.714.642%
Vene õppekeelega1282.32.52.73.65.216.347%
Kokku3671.82.12.43.55.515.243%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus:69%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir:77%


11. klass

Ül.1: algebraülesanne (leida a2+1/a2 ja a3+1/a3 väärtused)
Ül.2: geomeetriaülesanne (tõestada trapetsi võrdhaarsus)
Ül.3: arvuülesanne (kolmekohalise arvu numbrite järjekorra muutmine)
Ül.4: millal on ristkülikukujulises mosaiigis täpselt pooled tükid servades?
Ül.5: mänguülesanne (õunte võtmine tünnist)


OsavõtjateKeskmised tulemused

arv1.2.3.4.5.Summa%
Eesti õppekeelega1684.33.12.42.63.315.544%
Vene õppekeelega1194.35.02.32.52.516.647%
Kokku2874.33.92.32.63.016.046%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus:74%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir:89%


12. klass

Ül.1: funktsiooni määramispiirkonna leidmine
Ül.2: geomeetria (kolmnurk, mille küljepikkused moodustavad aritmeetilise jada)
Ül.3: arvuülesanne (50 arvu 1-100, näidata, et neist mingite summa on täisruut)
Ül.4: tõestada, et kuubikujulises "mosaiigis" ei saa täpselt pooled tükid olla servades
Ül.5: loogikaülesanne (nelja õpilase ütlustest kaks on tõesed)


OsavõtjateKeskmised tulemused

arv1.2.3.4.5.Summa%
Eesti õppekeelega1604.32.81.12.95.817.048%
Vene õppekeelega1194.54.41.32.74.817.650%
Kokku2794.43.51.22.85.417.249%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus:78%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir:80%


21. märts 1996
Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee