Õpilaste hinnangud 1998.a. matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesannetele

12. klass

Iga osavõtja hindas oma klassi iga ülesande raskust ja huvitavust 5-pallise skaala järgi.

Kokkuvõte
Ülesanne 1
Ülesanne 2
Ülesanne 3
Ülesanne 4
Ülesanne 5


13. märts 1998
Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee