Õpilaste hinnangud 1997.a. matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesannetele

12. klass

Hinnang ülesannete valikule

Iga osavõtja hindas viiepallisüsteemis oma klassi ülesannete komplekti raskust ja huvitavust

Huvitav/igav Raske/lihtne

Hinnangud üksikutele ülesannetele ja nende tegelik raskusaste

Iga osavõtja märkis ära tema arvates huvitavaima, igavaima, raskeima ja lihtsaima ülesande

Huvitav/igav Raske/lihtne Keskmine tulemus


4. aprill 1997
Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee