Matemaatikaolümpiaadid
Olümpiaadimaterjale Internetis
Avaleht
Õppeaastad
 
 
Võistlused
  Piirkonnavoorud
  Lõppvoorud
  Lahtised võistlused
  Valikvõistlused
  Balti Tee
  IMO
Muud materjalid
  Treeningvõistlused
  Õppematerjalid
  Kodused ülesanded
  Mitmesugused ülesanded
Mitmesugust
  Viidad
  Reisikirjad ja pildid
  Olympiaadid-list
 
  LaTeX-arhiiv
 
Viidatavate lehekülgede valikul on eelistatud ingliskeelseid ja selliseid, kus pakutakse olümpiaadiülesandeid. Lisaks matemaatika-alastele materjalidele on viidad ka olulisematele allikale, kust võib leida teiste aineolümpiaadidega seonduvat. Iga viida juures on lühidalt kirjas, mida sealt leida on.

Viidad viimati kontrollitud: 2. septembril 2007
Kui Te teate mõnd huvitavat olümpiaadimaterjalide allikat, mis siin loetelus puudub, siis kirjutage mulle!


Olümpiaadimaterjalid Eesti WWW-serverites
  Teaduskooli kodulehekülg - üldist infot TÜ Teaduskooli tegevusest ja kursustest, kõigi Eestis toimuvate olümpiaade materjale
  Jaan Kalda tehtud füüsikaolümpiaadide lehekülg - sisaldab rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide ülesandeid alates 1979.a. ja muid kasulikke materjale
  Aleksandr Sutõrini matemaatikaleht - matemaatikaelu Narvas (vene keeles)
IMO ja muude rahvusvaheliste olümpiaadide materjalid
  IMO ametlik kodulehekülg (Uus!)
  IMO korraldajate tehtud koduleheküljed aastate kaupa: Bremen 2009, Hanoi 2007, Ljubljana 2006, Mérida 2005, Tokyo 2003, Washington 2001, Mar del Plata 1997, Toronto 1995
  John Scholes'i koostatud IMO ülesannete arhiiv - kõik kuni 2003. aastani peetud IMO-de ülesanded koos lahendusvihjetega
  Joseph Myers'i koostatud IMO tulemuste arhiiv - paljude aastate IMO tulemuste tabelid
  IMO lehekülg Kanadas - ülesanded aastatel 1991-2004, veidi lahendusi ja tulemusi, palju viitu
  Rahvusvaheliste olümpiaadide infoserver Hollandis - eraldi leheküljed rahvusvaheliste matemaatika-, füüsika-, keemia-, astronoomia-, bioloogia- ja informaatikaolümpiaadide kohta
  Euroopa Liidu teadusololümpiaad - olümpiaadi ametlik kodulehekülg
  IMC - rahvusvahelise üliõpilaste matemaatikavõistluse kodulehekülg, sisaldab ülesandeid, lahendusi ja tulemusi
Ülesannete arhiivid, õppematerjalid jm.
  MathLinks - populaarne rahvusvaheline olümpiaaditeemaline foorum, sisaldab suurt ülesannete arhiivi; haldab Valentin Vornicu (Rumeenia)
  Wolfram MathWorld - veebi kõige täielikum matemaatikaentsüklopeedia; haldab Eric Weisstein (USA)
  Känguru matemaatikavõistlus - tutvustus, ülesanded ja lahendused (enamjaolt prantsuse keeles)
  MCCME - hea venekeelne matemaatika infoserver
  The IMO Compendium Group - suur hulk maade olümpiaadiülesandeid kogu maailmast, palju viitu, läbi aastate IMOle pakutud ülesandeid sisaldava raamatu tutvustus
  John Scholes (Suurbritannia) - paljude erinevate võistluste ülesanded koos lahendusvihjetega
  Andrei Jorza (Rumeenia/USA) - paljude aastate IMO eelvalikud ja palju muud
  Hans Vernaev (Belgia) - suur kogu ülesandeid paljude maade olümpiaadidelt
  Aleksandr Bogomolny (USA) - fantastiline matemaatika-veeb kõigile ja igaühele
Rahvuslike võistluste materjalid
  Suurbritannia - Briti olümpiaadid: ülesanded alates 1993.a., IMO-võistkonna liidri ülevaated alates 1991.a.
  Kanada - Kanada MO, Asian Pacific MO ja Kanada IMO-võistkonna ettevalmistuse ülesandeid
  USA - USA matemaatikavõistlused (USAMO, Putnam jt); ülesanded alates 1985.a., palju viitu
  Austraalia - Austraalia matemaatika- ja informaatikavõistlused, ilma ülesanneteta
  Bulgaaria - Bulgaaria matemaatika- (1995-2001) ja informaatikaolümpiaadide (1985-2002) ülesanded
  Iirimaa - 1993.-2001.a. Iiri olümpiaadide (IMO = Irish Math Olympiad :-) ülesanded
  India - 1995.-1998.a. India olümpiaadide ülesanded
  Lõuna-Aafrika - Lõuna-Aafrika olümpiaadid (ülesanded alates 1997.a.), IMO-ettevalmistus jm
  Norra - Norra olümpiaadid alates 1993.a., Põhjamaade olümpiaadid alates 1994.a.
  Poola - Poola olümpiaadid aastatel 1992-2002, Austria-Poola maavõistlus aastatel 1994-2002; rohkem poola keeles siin
  Singapur - Singapuri IMO-võistkonna valikvõistluse ning ettevalmistuse ülesandeid
  Venemaa (NSVL) - 1961.-1987.a. üleliiduliste olümpiaadide ülesanded (inglise keeles)
  Austria - Austria matemaatikaolümpiaad; ülesanded alates 2000.a., sh Austria-Poola maavõistlus (saksa keeles)
  Saksamaa - Saksamaa olümpiaadide ja IMO ülesandeid (saksa keeles)
  Šveits - Šveitsi olümpiaadid alates 1997.a. (saksa, prantsuse ja itaalia keeles)
  Argentiina - Argentiina olümpiaadide ülesanded alates 1995.a. ning teiste selle piirkonna olümpiaadide materjalid (hispaania keeles)
  Brasiilia - Brasiilia olümpiaadide ülesanded alates 1997.a. ning teiste selle piirkonna olümpiaadide materjalid (portugali keeles)
  Hispaania - Hispaania olümpiaadide ülesanded alates 1993.a. (hispaania keeles)
  Holland - Hollandi olümpiaadide ülesanded alates 1962.a. (hollandi keeles)
  Iisrael - Iisraeli olümpiaadide ülesandeid (heebrea keeles)
  Itaalia - Itaalia matemaatikavõistlused alates 1996.a. (itaalia keeles)
  Leedu - Leedu olümpiaadid (leedu keeles)
  Läti - Läti olümpiaadid (läti keeles)
  Panama - Panama olümpiaadide ülesanded alates 2005.a. (hispaania keeles)
  Prantsusmaa - Prantsuse olümpiaadid alates 2002.a. (prantsuse keeles)
  Rumeenia - Rumeenia olümpiaadid alates 2003.a. (rumeenia keeles)
  Rootsi - Rootsi matemaatikaolümpiaadid, ülesanded alates 1961.a. (rootsi keeles)
  Taani - Taani matemaatikavõistlused (taani keeles)
  Tšehhi - Tšehhi olümpiaadide ülesandeid alates 1993.a. (tšehhi keeles)

Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee