Matemaatikaolümpiaadid
2017/2018 õppeaasta matemaatikavõistlused
Avaleht
Õppeaastad
 
 
Võistlused
  Piirkonnavoorud
  Lõppvoorud
  Lahtised võistlused
  Valikvõistlused
  Balti Tee
  IMO
Muud materjalid
  Treeningvõistlused
  Õppematerjalid
  Kodused ülesanded
  Mitmesugused ülesanded
Mitmesugust
  Viidad
  Reisikirjad ja pildid
  Tarkvara
  Olympiaadid-list
 
  LaTeX-arhiiv
 


Dokumendid

2017/2018 õppeaasta matemaatikaolümpiaadi juhend
Matemaatikaolümpiaadi žürii liikmed

Kalenderplaan

Võistlus/üritus Osavõtjad (klassid,vanuserühmad) Aeg Koht
Sügisene lahtine võistlus Noorem (kuni 10.kl.) ja vanem rühm 30. september Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve, Kuressaare, Viljandi
Balti Tee 2017 Läänemeremaade 5-liikmelised võistkonnad 9.-13. november Sorø (Taani)
Talvine lahtine võistlus Noorem (kuni 10.kl.) ja vanem rühm 16. detsember Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve, Kuressaare, Viljandi
Õppesessioon Noorem ja vanem rühm 17.-18. detsember Tartu
Soome põhikooli olümpiaad kaks 9. klassi õpilast 19. jaanuar Helsingi
Olümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klassid 7. veebruar Linnad, maakonnad
Olümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klassid 7. veebruar Linnad, maakonnad
Peterburi matemaatikaolümpiaad gümnaasiumi õpilased 4. märts Peterburi
"Känguru" 1.-12. klassid 15. märts Koolid
Olümpiaadi lõppvoor 9.-12. klassid (kutsutud õpilased) 7.-8. aprill Tartu
Matemaatika huvipäev 7.-8. klassid (kutsutud õpilased) 19. aprill Tartu
"Nuputa" lõppvõistlus 5.-7. klasside võistkonnad 5. mai
IMO võistkonna 1. valikvõistlus ~20 kutsutud õpilast aprill-mai Tartu
IMO võistkonna 2. valikvõistlus 10-15 kutsutud õpilast aprill-mai Tartu
IMO'2018 Igast osalevast riigist kuni 6 õpilast 7.-14. juuli Cluj-Napoca (Rumeenia)

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühendus koostöös piirkondlike ainesktsioonide ning kohalike omavalitsustega korraldab märtsis matemaatikaolümpiaadi ka 4.-6. klassi õpilastele. Info saamiseks selle olümpiaadi kohta tuleb pöörduda oma linna/maakonna ainesektsiooni poole.
IMO-2018: Cluj-Napoca (Rumeenia), 9.-10. juuli 2018
  Ingliskeelne kodulehekülg
  Ülesanded eesti keeles: PDF
  Ülesanded inglise keeles: PDF
  Tulemused riikide kaupa (punktid ja medalid), individuaaltulemused
  Eesti õpilaste tulemused
IMO-võistkonna valikvõistlus, II etapp: 19.-20. mai 2018
  Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid:
  Tulemused
  Koondtulemused ja võistkonna koosseis
IMO-võistkonna valikvõistlus, I etapp: 6.-7. mail 2018
  Ülesanded, lahendused, hindamissskeemid: PDF
  Tulemused
Olümpiaadi lõppvoor: 7.-8. aprill 2018
  Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid: PDF
  Tulemused: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass; eriauhinnad; IMO-võistkonna valikvõistlusele kutsutud
Olümpiaadi piirkonnavoor: 7. veebruar 2018
  Ülesanded, lahendused, hindamisjuhised, kontrollijate kommentaarid: PDF
  Koondtulemused: 7. klass, 8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass; lõppvooru ja huvipäevale kutsutud
Talvine lahtine võistlus: 16. detsember 2017
  Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid: PDF
  Tulemused: noorem rühm, vanem rühm
  Lahtiste võistluste põhjal lõppvooru kutsutud
Balti Tee 2017: Sorø (Taani), 9.-13. november 2017
  Ingliskeelne kodulehekülg
  Ülesanded eesti keeles: PDF
  Ülesanded inglise keeles: PDF
  Lahendused inglise keeles: PDF
  Tulemused
Sügisene lahtine võistlus: 30. september 2017
  Ülesanded, lahendused, hindamisskeemid: PDF
  Tulemused: noorem rühm, vanem rühm


Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee