Võistkondliku matemaatikavõistluse "Balti Tee 2018" tulemused

Peterburis, 5. novembril 2018.a.

Nelja ja poole tunni jooksul tuli igal võistkonnal ühiselt lahendada 20 ülesannet, iga ülesande lahenduse eest võis saada kuni 5 punkti.

Eesti võistkond: Artur Avameri (HTG, 11.), Karl Paul Parmakson (MHG, 12.), Martin Rahe (TRK, 10), Toomas Tennisberg (HTG, 12.), Hendrik Vija (MHG, 11.).

Võistkonna esindajad: Oleg Košik ja Sandra Schumann.

  Algebra Kombinatoorika Geomeetria Arvuteooria Summa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Saksamaa 5 5 0 5 1 5 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 83
Peterburi 5 5 0 4 1 5 5 5 2 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 4 81
Taani 3 5 0 5 1 5 4 5 2 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 4 77
Eesti 5 5 0 5 1 5 1 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 76
Rootsi 5 2 0 5 2 5 0 5 5 5 5 5 0 0 1 4 5 5 5 2 66
Norra 0 5 0 4 0 5 2 0 2 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 65
Leedu 0 5 0 4 0 5 0 5 0 5 4 5 0 0 0 5 5 5 5 5 58
Soome 5 5 0 5 1 0 1 0 1 5 5 5 1 0 1 5 5 5 3 4 57
Läti 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 4 5 5 3 5 50
Poola 5 5 0 5 0 5 0 0 4 5 1 0 0 0 0 5 5 5 0 4 49
Island 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 1 0 16
Keskmine 3,7 4,3 0,0 4,5 0,6 3,6 1,5 2,5 1,8 4,5 4,2 3,9 1,6 1,8 1,7 4,8 4,5 4,3 3,8 3,6 61,6


7. november 2018
Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee