Võistkondliku matemaatikavõistluse "Balti Tee 2007" tulemused

Kopenhaagenis, 3. novembril 2007.a.

Nelja ja poole tunni jooksul tuli igal võistkonnal ühiselt lahendada 20 ülesannet, iga ülesande lahenduse eest võis saada kuni 5 punkti.

Eesti võistkond: Heiki Niglas (Tln. 37. Keskkool, 12. klass), Fjodor Gainullin (Tln. Tõnismäe Reaalkool, 12. klass), Kairi Kangro (Hugo Treffneri Gümnaasium, 11. klass), Rauno Siinmaa (Pärnu Koidula Gümnaasium, 10. klass), Kadi Liis Saar (Tln. Inglise Kolledž, 9. klass).

Võistkonna esindajad: Hendrik Nigul ja Oleg Košik.

  Algebra Diskreetne mat. Geomeetria Arvuteooria Summa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Poola 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98
St. Peterburg 5 5 5 5 1 5 4 5 0 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 86
Saksamaa 5 5 5 5 3 0 1 5 0 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 74
Eesti 5 5 5 3 5 1 5 5 0 5 0 3 0 5 5 2 5 5 5 5 74
Leedu 5 3 4 5 2 0 3 5 0 5 5 5 4 5 4 3 5 4 2 5 74
Läti 5 5 5 5 3 0 5 5 0 5 0 5 5 4 5 5 0 0 4 0 66
Taani 5 5 4 5 1 0 0 3 0 5 0 0 5 5 3 5 4 0 0 0 50
Rootsi 5 5 5 0 1 0 4 1 0 5 0 0 5 5 0 1 5 5 2 0 49
Soome 3 5 5 0 5 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 40
Island 0 4 0 5 0 0 2 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25
Norra 0 2 0 0 2 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14


8. november 2007
Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee