Matemaatikaolümpiaadid
Õppematerjale olümpiaadideks valmistumiseks
Avaleht
Õppeaastad
 
 
Võistlused
  Piirkonnavoorud
  Lõppvoorud
  Lahtised võistlused
  Valikvõistlused
  Balti Tee
  IMO
Muud materjalid
  Treeningvõistlused
  Õppematerjalid
  Kodused ülesanded
  Mitmesugused ülesanded
Mitmesugust
  Viidad
  Reisikirjad ja pildid
  Tarkvara
  Olympiaadid-list
 
  LaTeX-arhiiv
 
Kõik õppematerjalid on eesti keeles.
Matemaatikaolümpiaadide ülesannete temaatika loend
  Koostasid Jan Willemson ja Reimo Palm
Jan Willemsoni ja Indrek Zolgu algebrateemalised brošüürid
  Funktsionaalvõrrandid:
  Võrratused:
  Brošüürist "Võrratused" on olemas ka raamatuversioon. Selle saab soetada Teaduskooli raamatupoest.
Jan Willemsoni koostatud õppematerjalid geomeetriast
  Olümpiaadigeomeetria põhivara: konspekt faktidest, teoreemidest ja valemitest, mida iga olümpiaadil käija geomeetriast kindlasti teadma peaks
  Nurgad, ringid, hulknurgad: piirdenurgad, kesknurgad, teoreemid puutujate ja lõikajate kohta, ülesanded (ilma lahendusteta)
  Punkti potents ja radikaaltelg: läbi ülesannete esitatud teooria ning lisaülesanded (ilma lahendusteta)
  Kompleksarvud ja geomeetria: kompleksarvude põhivara ning rakendused geomeetriaülesannete lahendamisel
Materjale Teaduskooli õppesessioonidelt
  Härmel Nestra koostatud ülesannete lahendamise põhitõed
    Juhend matemaatiliste väidete tõestamiseks:
    Juhend ülesannete tekstidest arusaamiseks:
  Kuhjamängud (Jan Willemson):
  Arvuteooria faktide loend (Härmel Nestra):
  Algjuured (Härmel Nestra, edasijõudnutele):
  Tšebõševi teoreem (Härmel Nestra):
  Graafidest (Uve Nummert):
  Invariandid ja värvimised (Kati Metsalu, Oleg Košik):
  Lisakonstruktsioonid geomeetrias (Reimo Palm):
Teaduskooli kursuste õppematerjalid

Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee