Matemaatikaolümpiaadid
Kodused ülesanded
Avaleht
Õppeaastad
 
 
Võistlused
  Piirkonnavoorud
  Lõppvoorud
  Lahtised võistlused
  Valikvõistlused
  Balti Tee
  IMO
Muud materjalid
  Treeningvõistlused
  Õppematerjalid
  Kodused ülesanded
  Mitmesugused ülesanded
Mitmesugust
  Viidad
  Reisikirjad ja pildid
  Tarkvara
  Olympiaadid-list
 
  LaTeX-arhiiv
 
2008/2009 õppeaasta
Harjutusülesanded IMO-võistkonnale:
  Geomeetria komplekt:
  Teine komplekt:
  Esimene komplekt:
"Arvuteooria II" õppematerjal koos koduste ülesannetega:
"Arvuteooria I" õppematerjal koos koduste ülesannetega:
"Arvuteooria I" ja "Arvuteooria II" lahendused esitanud õpilased
Koduste ülesannete komplekt õppesessiooni läbiviijatelt:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete 3. komplekt, sügis:
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 2. komplekt, sügis:
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 1. komplekt, sügis:
  Ülesanded:
  Lahendused:
Esimese kolme komplekti lahendused esitanud õpilased
2005/2006 õppeaasta
Koduste ülesannete 5. komplekt: ülesandeid algebrast
  Ülesanded nooremale rühmale:
  Ülesanded vanemale rühmale (polünoomid):
  Lahendused:
Koduste ülesannete 4. komplekt: ülesandeid diskreetsest matemaatikast
  Ülesanded nooremale rühmale:
  Ülesanded vanemale rühmale (kombinatoorika):
  Lahendused:
Koduste ülesannete 3. komplekt: ülesandeid geomeetriast
  Ülesanded nooremale rühmale:
  Ülesanded vanemale rühmale:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 2. komplekt: ülesandeid arvuteooriast
  Ülesanded nooremale rühmale (jaguvus ja jäägid):
  Ülesanded vanemale rühmale (ratsionaalarvud):
  Lahendused:
Koduste ülesannete 1. komplekt: ülesandeid võrratustest
  Ülesanded:
2004/2005 õppeaasta
Koduste ülesannete komplekt A2:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete komplekt B2:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete komplekt A1:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete komplekt B1:
  Ülesanded:
2003/2004 õppeaasta
Koduste ülesannete 2. komplekt:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete 1. komplekt:
  Ülesanded:
  Lahendused:    
2002/2003 õppeaasta
Koduste ülesannete 1. komplekt:
  Ülesanded:
  Lahendused:    
2001/2002 õppeaasta
Koduste ülesannete 3. komplekt:
  Ülesanded ja lahendusvihjed:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 2. komplekt:
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 1. komplekt:
  Ülesanded:
  Lahendused:    
2000/2001 õppeaasta
IMO-2001 võistkonna harjutusülesannete 3.komplekt
  Ülesanded:
IMO-2001 võistkonna harjutusülesannete 2.komplekt
  Ülesanded:
IMO-2001 võistkonna harjutusülesannete 1.komplekt
  Ülesanded:
Koduste ülesannete 3. komplekt:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete 2. komplekt:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete 1. komplekt:
  Ülesanded:
1999/2000 õppeaasta
Koduste ülesannete 2. komplekt:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete 1. komplekt:
  Ülesanded:
1998/1999 õppeaasta
Koduste ülesannete 1. komplekt:
  Ülesanded:  
  Lahendused:
1997/1998 õppeaasta
Koduste ülesannete 4. komplekt: Jan Willemsoni valitud 5 ülesannet teemal "Punktid tasandil"
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 3. komplekt: 4 ülesannet 1997.a. võistlustele IMO ja "Balti Tee" pakutute hulgast
  Ülesanded:
Koduste ülesannete 2. komplekt: Ülar Kahre valitud 8 ülesannet erinevate maade olümpiaadidelt
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 1. komplekt: 7 ülesannet Sloveenia 1997.a. olümpiaadidelt
  Ülesanded:
  Lahendused:
1996/1997 õppeaasta
Koduste ülesannete 8. komplekt: 10 ülesannet 1994. ja 1996.a. "Balti Tee" võistlustele pakutute hulgast
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 7. komplekt: 4 veidi teistmoodi ülesannet
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 6. komplekt:
  Ülesanded:
Koduste ülesannete 5. komplekt: Jaapani 1995.a. matemaatikaolümpiaadi I vooru ülesanded
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 4. komplekt:
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 3. komplekt:
  Ülesanded:
  Lahendused:
Koduste ülesannete 1. komplekt:
  Ülesanded:

Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee